“De Kriek”: school van de toekomst

“De nieuwe klaslokalen bevinden zich in de Grote Bosstraat, in een oase van groen.

De bomen werden omwille van hun ecologische waarde bewust niet gerooid. Bovendien werd er een kippenren, plantenpartijen en boomhutten bijgeplaatst om stadskinderen terug te laten kennismaken met de natuur, maar hen ook te leren deze te respecteren.” (De schepen voor Nederlandstalig onderwijs Luc Denys)

“Met deze school willen we een pioniersrol vervullen. Kinderen die leren zorgzaam om te gaan met hun leefmilieu, zullen op latere leeftijd ook respect tonen voor hun omgeving.  Dit is de school van de toekomst.” (Bram Gilles, kabinetschef)

 Begin september werd de 2de site geopend van de Nederlandstalige gemeenteschool de Kriek, vroeger de Kattepoel. Zoals elke school heeft ook de Kriek een pedagogisch project waarin visie en actieplan worden uitgewerkt. Zo bepaalt een school bijvoorbeeld hoe ze omgaat met ontwikkeling, opvoeding of diversiteit. “De Kriek” heeft van bij haar oprichting een extra dimensie toegevoegd.

De school heeft het project “Milieuzorg op school (MOS)”opgestart en behaalde vorig jaar al een eerste logo. De school wil samen met kinderen en ouders verder werken rond milieuzorg. Er is aandacht voor de leefomgeving door een duurzame consumptie van energie, water en voeding. De school maakt promotie voor zachte mobiliteit en projecten rond milieu- en afvalbeheer.  Dit maakt dat leerlingen en leerkrachten aandacht hebben voor de lokale tot globale impact van hun gedrag.

Afval

Juf Sofie, onthaalklas: “Als welkomstgeschenk krijgen de kinderen een brooddoos. We vragen de ouders geen wegwerpverpakkingen mee te geven. Daarnaast wordt de kinderen geleerd om te sorteren en te composteren. Naast een gewone composthoop gebruiken we ook een wormencompostbak om het afval van het fruitvieruurtje te composteren. We willen kinderen en ouders sensibiliseren om de afvalberg op school en thuis drastisch te verminderen. Jong geleerd is oud gedaan.”

Schoolvervoer

Juf Tine, directeur “Dit schooljaar werden we door het Brussels Gewest uitgekozen om een schoolvervoerplan op te stellen. Kinderen aanmoedigen om met de fiets, het openbaar vervoer of te voet te komen. Tegelijk moedigen we ook de ouders aan om hun auto minder te gebruiken.”

Natuurbeheer

Sara, diensthoofd Nederlandstalig onderwijs: “De klassen werden ingericht met modulaire meubelen. Dit betekent dat we bijvoorbeeld de zitbanken kunnen gebruiken als opbergruimte, maar er ook een podium mee kunnen maken of een tribune. Alle meubels zijn gemaakt uit FSC-hout, zijn recycleer- of herbruikbaar en werden in Schaarbeek geproduceerd. Zo besparen we plaats, geld én dragen we zorg voor het milieu.”

 

 

Tags: