31 mei 2021

Louis Bertrandlaan, het openbaar onderzoek is begonnen!

 

De inwoners van Schaarbeek hebben tot 10 juni de tijd om te reageren op het project om de Louis Bertrandlaan van voor tot achter te herinrichten! Dit project, geïnitieerd door de gemeente, betreft de gehele Louis Bertrandlaan, van de Haachtsesteenweg tot de Voltairelaan. De Commissie van Overleg vindt plaats op 24 juni.

Gezien het erfgoedbelang van de laan en de classificatie ervan, voldoet de gekozen ontwikkeling aan de eisen voor de instandhouding van het erfgoed van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (CRMS), waarvan de basisregel is dat zoveel mogelijk van de oorspronkelijke aanzichten, elementen en materialen behouden moeten blijven.

Wat zijn de geplande werkzaamheden?

Een van de belangrijkste doelstellingen van het project is te zorgen voor een zo groot mogelijke fysieke continuïteit van de promenade over de gehele lengte. De aanleg van een plateau op het kruispunt met alle aangrenzende straten zal de kruispunten en oversteekplaatsen reorganiseren, het comfort verbeteren, de snelheid verminderen en het veiliger maken voor active weggebruikers.

De voetpaden worden verbeterd (toegankelijkheid, bekleding) en verbreed (van 2,4 naar meer dan 3 meter). Het project voorziet in de aanleg van gemarkeerde fietsstroken in de rijrichting langs de gehele laan. Dit wordt nog versterkt door de voorgestelde fietspaden tussen het kruispunt Kessels/Herman en de Voltairelaan (in tegengestelde richting, bergaf), en tussen de Jérusalemstraat en de Voltairelaan (in de rijrichting, bergop). Het project omvat ook 77 fietsenrekken, een stijging met 208% ten opzichte van de huidige 25.

Parkeren wordt verboden op alle kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen. Het parkeren wordt in de lengterichting van de rijbaan mogelijk gemaakt langs de buitenste trottoirs en op de verhoogde berm langs de centrale strook. De herinrichting van de laan leidt tot een verlies van 33 parkeerplaatsen, waarvan de meeste in feite illegale parkeerplaatsen zijn die op kruispunten en oversteekplaatsen worden bezet.

 

Wat heeft het project te bieden op het gebied van vegetatie?

De Louis Bertrandlaan is momenteel beplant met een dubbele rij platanen. Historisch gezien werd de laan beplant met iepen, vervolgens met linden (jaren 1920) en platanen (jaren 1960). Het project voor de aanleg van de laan voorziet in de kap van 108 bomen, waarvan het merendeel platanen zijn die in de belijning staan: 105 Platanus x hispanica, 2 Pyrus calleryana, 1 Catalpa bignonioides.

Het ontwikkelingsproject voorziet in de aanplant van 78 nieuwe bomen: 53 'Spaeth' witte elzen (Alnus spaethii 'Spaeth'); 13 'Emerald Queen' platanen (Acer platanoides 'Emerald Queen'); 12 'Worplesdon' Amerikaanse copalmen (Liquidambar styraciflua 'Worplesdon')

Boomsoorten moeten zich aanpassen aan de klimaatverandering en het is onze taak om op deze verandering te anticiperen door vegetaties voor te stellen die in staat zijn deze veranderingen het hoofd te bieden. De voorgestelde bomen zullen bestand zijn tegen de perioden van droogte die in de toekomst zullen toenemen.

Met de vervanging van de platanen wordt beoogd de biodiversiteit te vergroten. De bomen zullen op natuurlijke wijze kunnen groeien om plaats te bieden aan alle biodiversiteit en hun rol in de stad weer te vervullen. Hierdoor zal ook het vermogen om CO2 op te nemen toenemen dankzij bredere kronen, twijgen die in de winter behouden blijven en bloemknoppen die sneller verschijnen, ondanks de vermindering van het aantal bomen. In feite maakt in dit geval de vermindering van het aantal bomen het mogelijk een grotere soort te nemen, met inachtneming van de afstanden tussen de bomen, waardoor een ecologische corridor naar het Josaphat-park wordt gecreëerd.

 

Waarom houden we de platanen niet?

Deze bomen kunnen meer dan 25 meter hoog worden en produceren grote bladeren die moeilijk te composteren zijn. Daarom worden ze, om hun groei onder controle te houden, zeer regelmatig gesnoeid, wat "kattekopsnoei" wordt genoemd. Deze methode maakt het mogelijk de boom op de gewenste grootte te houden door de eenjarige takken drastisch terug te snoeien tot aan de belangrijkste takken. Bij deze snoeibeurt wordt de boom volledig vrijgemaakt, zodat alleen de stam en de hoofdtakken zichtbaar blijven.

Platanen hebben te kampen met verschillende gezondheidsproblemen: naast de kankerziekte zijn zij het doelwit van een nieuwe plaag (de platanentijger) die bijdraagt tot de verzwakking van de boom waarvan hij zich voedt, waardoor deze wordt blootgesteld aan ziekten en andere schimmels.

Vanuit ecologisch oogpunt laat het drastische snoeien in de herfst geen ruimte voor de natuurlijke groei van de bomen en een duurzame vestiging van de fauna in de Louis Bertrandlaan. De platanen van de laan zijn in vergelijking met andere plantensoorten van vrij geringe ecologische waarde.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren