08 apr 2021

Neem deel aan het Klimaatplan van Schaarbeek!

Neem deel aan de enquête over het Klimaatplan Schaarbeek!

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, wil de gemeente de CO2-uitstoot van haar grondgebied tegen 2030 met 55% verminderen, dankzij het Klimaatplan dat zij momenteel ontwikkelt.
Om dit doel te bereiken, kan u in april deelnemen aan de grote Klimaatenquête en deel uitmaken van de verandering!
Om de opwarming van de aarde tegen 2100 tot maximaal 1,5°C à 2°C te beperken, pleit de Europese Unie voor een vermindering van de broeikasgasemissies met 55% (ten opzichte van 1990) tegen 2030 en voor koolstofneutraliteit in 2050 (evenwicht tussen broeikasgasemissies en natuurlijke CO2-absorptie). In 2019 heeft Schaarbeek zich al tot doel gesteld om haar uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen. Vandaag streeft onze gemeente eindelijk naar een vermindering met 55% tegen 2030.

Veelbelovende eerste resultaten


Om toekomstige acties voor te bereiden, heeft Schaarbeek eerst de bron van de op haar grondgebied veroorzaakte CO2-uitstoot geïdentificeerd. Zij heeft ook de zwaktes van het grondgebied bestudeerd om te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering en deze te beperken. Hiervoor werd een indrukwekkend proces van gegevensverzameling op gang gebracht, waarbij vele partners en de administratie gedurende verscheidene maanden werden gemobiliseerd, in samenwerking met een bureau van deskundigen.
Deze gegevens werden gebundeld om te komen tot een diagnose van de CO2-uitstoot voor het gehele gemeentelijke grondgebied, met inbegrip van bedrijven, particulieren en de administratie. En de resultaten zijn veelbelovend: dankzij de inspanningen van iedereen is het energieverbruik in Schaarbeek tussen 2007 en 2018 met 10% gedaald, ondanks een bevolkingstoename van 15%. Per hoofd van de bevolking bedraagt de daling 22%! In termen van uitstoot betekent dit een totale vermindering van 19% en een vermindering per hoofd van 30%!
Maar de klimaatuitdaging is van dien aard dat we onze inspanningen moeten opvoeren. Er zal een beroep worden gedaan op de burgers en alle actoren van het grondgebied, zodat Schaarbeek een ambitieus klimaatplan aanneemt dat opgewassen is tegen de uitdaging!

Schaarbeek klaarmaken voor verandering


Op basis van deze diagnose zal Schaarbeek een Klimaatplan opstellen dat alle actoren in de omgeving van Schaarbeek zal samenbrengen. Overheid, burgers, verenigingen, bedrijven, winkels, scholen... Iedereen kan zijn zeg doen tijdens deze grote enquête die in de maand april zal worden gehouden.
Tijdens deze enquête zullen de deelnemers hun mening geven over verschillende thema's om na te denken over de toekomst van Schaarbeek: ruimtelijke ordening, mobiliteit, energie in verband met het gebruik van gebouwen, afval, natuur in de stad en duurzame voeding.
Deze enquête is slechts één stap in het Schaarbeekse klimaatplan. Na dit participatieve proces zal Schaarbeek acties voorstellen om tegen 2030 een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% te bereiken en zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

De enquête staat van 1 tot 30 april online: www.1030.be/nl/klimaat
Geen computer? Het formulier is ook verkrijgbaar bij de receptie van het stadhuis. U kunt daar ook uw ingevulde formulier achterlaten.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren